Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 20/2018

Rozszerzenie składu Rady Nadzorczej Spółki Platige Image S.A.
2018-11-07 - 21:00

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 12 listopada 2018 roku Pana Piotra Macieja Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.

Informacje o ww. powołanej osobie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W związku z powyższym od dnia 7 listopada 2018 roku skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

  • Jarosław Sawko– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Piotr Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Tomasz Bagiński – Sekretarz Rady Nadzorczej,
  • Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej,
  • Karol Żbikowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Janusz Włodarski – Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy