Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 5/2018

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
2018-01-04 - 18:23

Zarząd Platige Image S.A. (Spółka, Emitent), działając w trybie art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych, w odpowiedzi na pytania kierowane przez akcjonariuszy Spółki dotyczące przyczyn transakcji dokonywanych przez Pana Piotra Sikorę, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta na akcjach Spółki, dbając o równy dostęp akcjonariuszy do informacji dotyczących Spółki, przekazuje w trybie raportu bieżącego, iż zgodnie z uzyskanymi od Pana Piotra Sikory informacjami zawierane transakcje podyktowane są względami prywatnymi akcjonariusza niezależnymi od działalności Spółki.

Ponadto z uwagi na otrzymywane drogą mailową zapytania od akcjonariuszy dotyczące bieżącej działalności operacyjnej Spółki i realizowanych przez nią projektów, Spółka informuje, iż realizacja projektu, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 11/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku (produkcja trailera do gry komputerowej) została zakończona zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz jest w trakcie realizacji projektu, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2017 z dnia 10 października 2017 roku (produkcja filmu krótkometrażowego).

W odniesieniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 17 maja 2017 roku Spółka przypomina, że zawarte z Netflix Entertainment LLC (Netflix) Binding Deal Memorandum stanowi podstawę do dalszych rozmów dotyczących usług realizacji zdjęć filmowych i efektów specjalnych, a rozpoczęcie produkcji serialu jest uzależnione od decyzji Netflix. O wszystkich istotnych zdarzeniach w zakresie działalności operacyjnej Spółka będzie na bieżąco informować w trybie raportów bieżących.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 12 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot — Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy