Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 7/2018

Korekta raportu bieżącego nr 6/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2018r.
2018-01-26 - 18:58

Zarząd Platige Image S.A. (Spółka) informuje, iż wskutek oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 6/2018 opublikowanym w dniu 26 stycznia 2018 roku podane zostały błędnie daty przy tytułach raportów kwartalnych, w związku z czym Spółka niniejszym dokonuje korekty ww. raportu bieżącego nr 6/2018.

Poprawne brzmienie raportu nr 6/2018:
„Raport Bieżący nr 6/2018

Zarząd spółki Platige Image S.A. (Emitent) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018:

 • Jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 20 marca 2018 r.
 • Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 20 marca 2018 r.
 • Raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2018 r. – 8 sierpnia 2018 r.
 • Raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 7 listopada 2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” nie będzie publikował raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

Treść raportu nr 6/2018 opublikowanego w dniu 26 stycznia 2018 roku:

„Zarząd spółki Platige Image S.A. (Emitent) podaje do wiadomości publicznej harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2018:

 • Jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 20 marca 2018 r.
 • Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 20 marca 2018 r.
 • Raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2018 r.
 • Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. – 8 sierpnia 2018 r.
 • Raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 7 listopada 2018 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie §6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” nie będzie publikował raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.”

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

 • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
 • Magdalena Machalica — Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy