Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 8/2018

Rejestracja zmian statutu Platige Image S.A
2018-03-16 - 17:28

Zarząd Platige Image S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. powziął informację, iż w dniu 9 marca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr 4 i uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2018 r. (raporty bieżące EBI nr 3 i 4/2018).

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść zarejestrowanych zmian oraz tekst jednolity Statutu Spółki, który został ustalony przez Radę Nadzorczą zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w wymienionych uchwałach.

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy