Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 14/2018

Zawarcie umowy na wykonanie utworów audiowizualnych do parku rozrywki
2018-09-12 - 14:10

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 12 września 2018 r. Platige sp. z o.o. sp.k., w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów („Wykonawca”) zawarła z Pixomondo LLC z siedzibą w Los Angeles („Zleceniodawca”) umowę na wykonanie utworów audiowizualnych na potrzeby atrakcji w parku rozrywki („Umowa”).

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do 31 stycznia 2019 r. Jej wartość wynosi ponad 8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017, przy czym wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku zmiany przez Zleceniodawcę zakresu prac objętych Umową.

Zgodnie z zawartą umową Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w przypadku niewykonania lub braku możliwości wykonania w ocenie Zleceniodawcy przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w terminie i zakresie określonym w Umowie. Umowa nakłada na Wykonawcę odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu m.in. roszczeń osób trzecich wywołanych lub związanych ze świadczonymi przez Wykonawcę usługami.

W imieniu Emitenta:

  • Janusz Włodarski – Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy