Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 3/2018

Otrzymanie zleceń od Ubisoft Singapur i Ubisoft Szwecja
2018-03-02 - 19:14

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 1 marca 2018 r. zostały podpisane dwa aneksy (zlecenia) na dostarczenie utworów audiowizualnych do umowy ramowej zawartej pomiędzy Emitentem a Ubisoft Singapore Pte Ltd (“Ubisoft Singapur”) dotyczącej wykonywania przez Emitenta usług kreatywnych i/lub dostarczania produktów zgodnie ze zleceniami Ubisoft Singapur (tzw. “Creative Services Agreement”), zawartej w styczniu 2017 roku. Ponadto w dniu 1 marca 2018 r. została zawarta tego samego typu umowa ramowa pomiędzy Emitentem a Ubisoft Entertainment Sweden AB. Jednocześnie podpisany został pierwszy aneks (zlecenie) na dostarczenie utworów audiowizualnych zgodnie z ww. umową.

Wartość podpisanych obecnie trzech aneksów jest rzędu (nie przekracza) 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2016. Wartość wcześniej otrzymanych zleceń do umowy z Ubisoft Singapur (tj. od stycznia 2017 roku) nie przekraczała 3% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2016.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
  • Magdalena Machalica — Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy