Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 5/2018

Pismo w sprawie akceptacji przez bank wskaźników finansowych Grupy za 2017 rok
2018-03-20 - 19:06

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 roku w zakresie informacji dotyczących ryzyka niespełnienia wskaźników finansowych zapisanych w umowach kredytowych, Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał pismo od Raiffeisen Bank Polska S.A. (“Bank”) z informacją, iż w przypadku wykazania w oparciu o ostateczne skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2017, wskaźników finansowych na poziomach gorszych niż określone w treści umów kredytowych zawartych z Bankiem, Bank nie planuje i nie zamierza korzystać z prawa do zastosowania sankcji opisanych w treści ww. umów.

Bank zastrzegł jednocześnie możliwość skorzystania z prawa do zastosowania sankcji w przypadku braku akceptacji przez Bank w zakresie planu dobezpieczenia i częściowej spłaty obecnie przyznanych limitów kredytowych, braku terminowej spłaty rat kapitału i odsetek obecnie przyznanych limitów kredytowych oraz ww. częściowej spłaty zgodnie z nowym zaakceptowanym harmonogramem lub pogorszenia się kondycji finansowej Spółki i/lub Grupy po analizie sprawozdań finansowych za I kwartał 2018 roku.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot — Członek Zarządu
Wstecz