Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 7/2018

Zawiadomienie o złamaniu warunków umowy kredytowej
2018-05-14 - 21:31

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5 / 2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie pisma od Raiffeisen Bank Polska S.A (Bank) w sprawie akceptacji przez Bank wskaźników finansowych Grupy Platige Image za 2017 rok, w którym wskazano, iż Bank zastrzegł możliwość skorzystania z prawa do zastosowania sankcji w przypadku braku akceptacji przez Bank w zakresie planu dobezpieczenia i częściowej spłaty obecnie przyznanych limitów kredytowych, Zarząd Platige Image S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 14 maja 2018 r. otrzymał z Banku zawiadomienie o złamaniu warunków umowy kredytowej w związku z naruszeniem wskaźników i nie przedstawieniem przez Spółkę planu w zakresie dobezpieczenia i częściowej spłaty obecnie przyznanych limitów kredytowych do dnia 20 kwietnia 2018 r. Dokumenty zostały złożone po tym terminie.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Janusz Włodarski — Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot — Członek Zarządu
Wstecz