Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 10/2019

Uzupełnienie raportu rocznego za rok 2018 oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku o wybrane dane finansowe spółek zależnych niepodlegających konsolidacji
16:10 - 13-06-2019

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu rocznego za 2018 rok opublikowanego w dniu 21 marca 2019 roku oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku opublikowanego w dniu 15 maja 2019 roku przekazuje w załączeniu wybrane dane finansowe spółek zależnych – PLATIGE Sp. z o.o. oraz FATIMA FILM Sp. z o.o. za wyżej wskazane okresy sprawozdawcze wraz z danymi porównywalnymi.
Spółki PLATIGE Sp. z o.o. oraz FATIMA FILM Sp. z o.o. nie prowadzą działalności operacyjnej, pełnią wyłącznie rolę komplementariuszy w dwóch spółkach komandytowych (odpowiednio PLATIGE Sp. z o.o. Sp.k. oraz FATIMA FILM Sp. z o.o. Sp.k.) prowadzących działalność operacyjną i objętych konsolidacją. Dane finansowe spółek PLATIGE Sp. z o.o. oraz FATIMA FILM Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji z uwagi na ich nieistotność zgodnie z art. 58 ustawy o rachunkowości.

 

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Maciej Gamrot- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy