Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 11/2019

Zmiany w składzie Zarządu Spółki
12:21 - 17-06-2019

Zarząd Platige Image S.A. ( „Spółka”, „Emitent”), informuje, iż w dniu 17 czerwca 2019 r. Pan Maciej Gamrot złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta. Pan Maciej Gamrot będzie nadal współpracował ze Spółką jako Doradca Zarządu. W dniu dzisiejszym został również powołany na funkcję jedynego członka Zarządu w dwóch spółkach zależnych Emitenta tj. Platige sp. z o.o. oraz Fatima Film sp. z o.o., a także nadal będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Platige Films sp. z o.o.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2019 r. powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta Pana Artura Małka.

 

Informacje o powołanej osobie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

W związku z powyższym od dnia 17 czerwca 2019 r. skład zarządu Spółki jest następujący:

 

Karol Żbikowski – Prezes Zarządu,

Artur Małek – Członek Zarządu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy