Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 17/2019

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image S.A. oraz treść uchwał podjętych w dniu 20 listopada 2019 r. do momentu zarządzenia przerwy
16:56 - 20-11-2019

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 listopada 2019 roku (“NWZ”) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 26 listopada 2019 roku do godziny 13.00. Wznowienie obrad NWZ nastąpi w tym samym miejscu, tj. w budynku 01 na terenie Fortu Mokotów, przy ul. Racławickiej 99, 02-634 Warszawa.

Uchwały, które zostały podjęte do chwili zarządzenia przerwy stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Spółka informuje, iż do momentu zarządzenia przerwy w obradach, NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte, a do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 6, 7, 7a, 8 i 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy