Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 19/2019

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Platige Image S.A.
22:29 - 26-11-2019

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Piotra Macieja Kamińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. Uchwała w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą jej podjęcia.

Informacje o ww. powołanej osobie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

W związku z powyższym od dnia 26 listopada 2019 roku skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:

• Jarosław Sawko– Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• Piotr Sikora – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

• Tomasz Bagiński – Sekretarz Rady Nadzorczej,

• Robert Koński – Członek Rady Nadzorczej,

• Piotr Kamiński – Członek Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy