Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżacy EBI 2/2019

Zmiany w składzie Zarządu Platige Image S.A.
2019-01-31 - 18:39

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2019 r. Pani Magdalena Machalica oraz Pan Janusz Włodarski złożyli rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki. Pozostaną oni nadal w strukturze Spółki, obejmując stanowiska dyrektorów zarządzających odpowiednio pionu animacji i pionu reklamy.

Z dniem 1 lutego 2019 r. Zarząd Spółki będzie składał się z dwóch osób:

– Karol Żbikowski – Prezes Zarządu,

– Maciej Gamrot – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy.

W Spółce zostanie wprowadzona nowa struktura organizacyjna. Jednocześnie utworzony zostanie nowy dział – Business Development, w którym skoncentrowana będzie działalność dotycząca pozyskiwania nowych kontrahentów i projektów, rozwoju nowych linii biznesowych oraz budowania relacji z Klientami.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski – Prezes Zarządu
  • Maciej Gamrot – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy