Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 7/2019

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia części akcji serii E do obrotu w ASO na rynku NewConnect
18:45 - 23-05-2019

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 23 maja 2019 roku zawarł umowę z cc group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy. Umowa przewiduje współpracę wyłącznie w zakresie wprowadzenia akcji Emitenta do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Zawarcie powyższej umowy podyktowane jest zamiarem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynek NewConnect części akcji serii E Emitenta, tj. 82800 akcji zwykłych na okaziciela o numerach wskazanych w treści:

– uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 3 stycznia 2018 r., o podjęciu których Emitent informował w treści raportu bieżącego EBI nr 3/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r. oraz

– uchwały nr 27 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 30 maja 2018 r., o podjęciu których Emitent informował w treści raportu bieżącego EBI nr 13/2018 z dnia 30 maja 2018 r.

Akcje, które mają być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect stanowią łącznie 2,63% kapitału zakładowego Emitenta i 1,65% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Maciej Gamrot- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy