Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 10/2019

Zawarcie umowy dotyczącej wykonania utworu reklamowego z rozbudowanymi elementami animacji 3D
22:32 - 29-07-2019

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 r. powziął informację o podpisaniu przez Grey Worldwide Inc. (“Agencja”) umowy z Emitentem na wykonanie przez Emitenta na rzecz klienta Agencji utworu reklamowego z rozbudowanymi elementami animacji 3D (“Umowa”).

Termin realizacji przedmiotu Umowy przypada na luty 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych Umową Emitent otrzyma wynagrodzenie rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018. Umowa może zostać rozwiązana przez Agencję w określonych w Umowie przypadkach m.in. w każdym momencie z powodu naruszenia przez Emitenta warunków Umowy i nieusunięcia tego naruszenia na wezwanie Agencji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy