Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 11/2019

Wytoczenie powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta
21:09 - 04-09-2019

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 4 września 2019 r. spółka zależna od Emitenta – Fatima Film sp. z o.o. sp.k. (“Spółka Zależna”) otrzymała odpis pozwu o zapłatę wniesionego przeciwko Spółce Zależnej przez Imaginew Internacional Unipessoal Lda z siedzibą w Portugalii (“Imaginew”). Pozew dotyczy umowy z dnia 31 października 2016 r. w sprawie koprodukcji animowanego filmu fabularnego pod tytułem “Fatima” oraz krótkiej etiudy. O zawarciu tej umowy Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2016, a o odstąpieniu od niej przez Spółkę Zależną – w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.

Zgodnie z treścią otrzymanego pozwu Imaginew wniósł o zasądzenie od Spółki Zależnej na rzecz Imaginew kwoty 829.805 euro wraz z odsetkami od kwoty 805.000 euro od dnia 9 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty, a od kwoty 24.805 euro od dnia 14 marca 2019 r. do dnia zapłaty oraz zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

Emitent uznaje roszczenia Imaginew za całkowicie bezzasadne i podejmie kroki w celu ochrony swoich interesów.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy