Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 12/2019

Zawarcie umowy ramowej i otrzymanie zlecenia na produkcję filmu animowanego do gry komputerowej z elementami animacji 3D
16:35 - 18-09-2019

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 18 września 2019 r. otrzymał podpisaną przez drugą stronę tj. Capcom Co., Ltd. z siedzibą w Japonii (“Zamawiający”), umowę ramową dotyczącą wykonywania przez Emitenta na rzecz Zamawiającego usług kreatywnych i innych zgodnie ze zleceniami Zamawiającego. Umowa ramowa obowiązuje przez okres 2 lat, po czym jest automatycznie przedłużana na kolejny okres jednego roku, chyba że jedna ze stron umowy powiadomi drugą stronę o zamiarze nie przedłużania umowy.

W ramach zawartej umowy ramowej Emitent otrzymał pierwsze zlecenie na wyprodukowanie i dostarczenie filmu animowanego z elementami animacji 3D do gry komputerowej Zamawiającego. Termin realizacji zlecenia przypada na kwiecień 2020 r. Z tytułu realizacji prac objętych zleceniem Emitent otrzyma wynagrodzenie rzędu 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2018.

Umowa ramowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego w określonych w umowie przypadkach m.in. w każdym momencie z powodu naruszenia przez Emitenta warunków umowy i nieusunięcia tego naruszenia na wezwanie Zamawiającego.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy