Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 15/2019

Rozwiązanie umowy inwestycyjnej z Vivid Games S.A. oraz sprzedaż akcji Spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A.
13:32 - 04-11-2019

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, „Emitent”) informuje o zawarciu w dniu 4 listopada 2019 roku z Vivid Games S.A. porozumień o rozwiązaniu umów wiążących strony, w tym umowy inwestycyjnej z 2013 roku dotyczącej zawiązania spółki celowej pod firmą Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. powołanej do produkcji gry mobilnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 13/2013. Rozwiązanie dotychczasowych umów nastąpiło w związku z decyzją stron o rezygnacji z realizacji projektu. W zawartych porozumieniach strony zgodnie uznały brak jakichkolwiek wzajemnych roszczeń.   Ponadto, w dniu dzisiejszym strony zawarły również umowę, na podstawie której Emitent zbył na rzecz Vivid Games S.A. wszystkie posiadane akcje spółki Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. stanowiące łącznie 42,5% kapitału zakładowego tej spółki. Cena zbycia nie stanowi istotnej kwoty z perspektywy wyników finansowych Spółki. Jednocześnie Spółka przypomina, iż udziały w spółce Vivid Games Spółka Akcyjna S.K.A. są w sprawozdaniu finansowym Spółki objęte pełnym odpisem na kwotę 1,3 mln zł, aktualizującym wartość inwestycji do zera.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy