Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 3/2019

Informacja z Raiffeisen Bank Polska S.A. o przedłużeniu kredytów oraz o akceptacji wskaźników finansowych Grupy za rok 2018
2019-03-20 - 19:01

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. dotyczącego podpisania aneksu do umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska S.A. (“Bank”), Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że w dniu 20 marca 2019 r. otrzymał z Banku informację dotyczącą przedłużenia do dnia 30 kwietnia 2020 r. kredytów w rachunku bieżącym oraz kredytu rewolwingowego składających się na limit wierzytelności w kwocie 7,5 mln zł (pierwotny termin spłaty: 26 kwietnia 2019 r.). Ponadto termin spłaty kredytów inwestycyjnych w euro, z tytułu których zadłużenie Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego wynosi 0,2 oraz 0,9 mln euro ma zostać przedłużony odpowiednio do dnia 31 października 2020 r. i do 30 września 2021 r.

Spółka otrzymała również informacje, iż Bank nie zastosuje wobec Spółki sankcji przewidzianych w umowach kredytowych w formie wypowiedzenia tych umów lub wzrostu raty/marży mimo naruszenia przez Spółkę wskaźników finansowych na koniec 2018 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Maciej Gamrot- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy