Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 4/2019

Aktualizacja informacji dotyczących umowy z Netflix Entertainment LLC
2019-03-30 - 20:23

W nawiązaniu do raportu bieżącego Platige Image S.A. (“Emitent”) nr 3/2017 z dnia 17 maja 2017 r. dotyczącego wejścia w życie Binding Deal Memorandum (“BDM”) podpisanego przez spółkę zależną Emitenta Platige Films Sp. z o.o. (“Platige Films”), Netflix Entertainment LLC (“Netflix”) i dwa inne podmioty, a określającego główne warunki współpracy stron przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie, a także do informacji na ten temat przekazywanych w raportach okresowych, Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 29 marca 2019 r. w godzinach wieczornych powziął informację o podpisaniu przez Netflix aneksu do BDM (Aneks).

Zarząd Emitenta informuje, że dwa podmioty będące pierwotnie stronami BDM (Interborough Inc. i Antimatter Inc.) zostały zastąpione przez jeden inny podmiot.

Aneks ustala, że Pan Tomasz Bagiński zawrze osobne porozumienie z odpowiednim podmiotem po stronie Netflix określające zakres oraz warunki wykonywania usług reżyserskich i usuwa wszelkie zapisy w BDM dotyczące zaangażowania Pana Tomasza Bagińskiego jako jednego z reżyserów w pierwszym sezonie.

Aneks nie zmienia pozostałych istotnych warunków współpracy w tym wynagrodzenia Emitenta wobec wcześniej określonych.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Maciej Gamrot- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy