Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 9/2019

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect kolejnych akcji serii E powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych
19:07 - 09-07-2019

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę o wyznaczeniu na dzień 11 lipca 2019 r. pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect 82.800 akcji zwykłych na okaziciela serii E Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wymienione akcje były przedmiotem Uproszczonego Dokumentu Informacyjnego Platige Image S.A. z dnia 1 lipca 2019 r., sporządzonego na potrzeby ich wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect.

O wyznaczeniu pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect poprzedniej puli 57.200 akcji serii E powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 12/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy