Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 14/2019K

Korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 24 października 2019 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2019 r. na godz. 10:00 oraz projektów uchwał
19:02 - 24-10-2019

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej raport bieżący ESPI w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 listopada 2019 r. na godz. 10:00 oraz projektów uchwał opublikowany w dniu 24 października 2019 roku oznaczony został błędnym numerem 13/2019, a tymczasem poprawnym wskazaniem powinien być numer 14/2019. W związku z powyższym Spółka przekazuje korektę ww. raportu z poprawnym oznaczeniem jego numeracji.

W pozostałym zakresie treść ww. raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy