Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 1/2020

Zawarcie umowy z firmą audytorską
17:37 - 07-01-2020

Zarząd PLATIGE IMAGE S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o wpłynięciu w dniu 7 stycznia 2020 r. obustronnie podpisanej umowy, zawartej z HLB M2 Sp. z o.o. Tax & Audit Spółką komandytową z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27 (kod pocztowy: 02-521 Warszawa), wpisaną do KRS pod numerem 0000380052 oraz na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3697. Umowa została zawarta zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie wyboru firmy audytorskiej.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2019 i 2020.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy