Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 3/2020

Otrzymanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na wykonanie utworów audiowizualnych
15:23 - 31-03-2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 5 lutego 2020 roku w sprawie zawarcia z Electronic Arts Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (“Zleceniodawca”) umowy na wykonanie utworów audiowizualnych (“Umowa”), Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”, “Wykonawca”) informuje, że w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych otrzymał od Zleceniodawcy oświadczenie o rozwiązaniu Umowy z dniem 31 marca 2020 roku. Zleceniodawca nie przedstawił przyczyn rozwiązania Umowy.

Za wykonane dotychczas w ramach Umowy prace Emitent otrzyma wynagrodzenie w wysokości rzędu 60% pierwotnej wartości Umowy.

Jednocześnie w kontekście panującej sytuacji epidemicznej w Polsce i na świecie, Emitent wskazuje, iż na chwilę obecną wszystkie pozostałe kontrakty są realizowane bez zmian. Zarząd Spółki monitoruje jednak na bieżąco zachodzące zdarzenia i w przypadku wystąpienia istotnych zmian poinformuje niezwłocznie w trybie raportu bieżącego.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy