Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 5/2020

Zawarcie umowy na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji drugiego sezonu serialu The Witcher
17:37 - 27-04-2020

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2017 z dnia 17 maja 2017 roku oraz nr 4/2019 z dnia 30 marca 2019 roku dotyczących zawartego z Netflix Entertainment LLC („Netflix”) Binding Deal Memorandum („BDM”), tj. wiążących podstawowych warunków umowy określających główne warunki współpracy przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie (“The Witcher”), Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje o wpłynięciu w dniu 27 kwietnia 2020 r.  umowy na wykonanie przez Grupę Platige Image cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji przez Netflix wszystkich ośmiu odcinków drugiego sezonu serialu The Witcher („Umowa”).

Umowa obejmuje realizację przez Grupę Platige Image określonych efektów specjalnych. Prace objęte Umową będą realizowane kolejno dla poszczególnych odcinków, a ostateczny termin realizacji wszystkich prac przypada na lipiec 2021 r.

Poza przedmiotową Umową, w ramach współpracy z Netflix opartej o podpisany w 2017 roku BDM, spółka zależna Emitenta, Platige Films Sp z o.o., będzie pełniła rolę Executive Producer dla wszystkich odcinków drugiego sezonu serialu.

Wynagrodzenie Grupy Platige Image z tytułu realizacji Umowy oraz pełnienia roli Executive Producer w ramach drugiego sezonu The Witcher wyniesie ok. 8% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019.

Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego w dowolnym czasie i z dowolnego powodu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla Emitenta proporcjonalnie do ukończonych prac. W przypadku naruszenia Umowy przez Emitenta zamawiający będzie miał prawo do uzyskania odszkodowania.

Łączna wartość wynagrodzenia uzyskanego przez Grupę Platige Image z tytułu realizacji BDM w pierwszym i drugim sezonie produkcji serialu wyniesie równowartość 17% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej za rok 2019 (łącznie z wpływami z tytułu przekazania praw umożliwiających wyprodukowanie serialu i praw dotyczących utworów stworzonych w ramach wykonywania Digital Visual Effects Agreement). Współpraca z Netflix w ocenie Spółki niesie również istotne korzyści w zakresie rozwoju studia i perspektyw działalności Emitenta poprzez wejście na nowy rynek produkcji efektów specjalnych VFX na potrzeby graczy globalnych takich jak Netflix.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy