Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 8/2020

Otrzymanie subwencji finansowej w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm"
14:24 - 19-06-2020

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent) informuje o otrzymaniu w dniu 18 czerwca 2020 r., w ramach „Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” realizowanego w związku ze skutkami COVID-19, subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. i zawarciu umowy subwencji.

Subwencja została udzielona na podstawie umowy subwencji finansowej z której treści wynika m.in., iż:
– kwota subwencji jest nieoprocentowana,
– spłata kwoty subwencji rozpocznie się 13 miesiąca licząc od pierwszego pełnego miesiąca od dnia jej wypłaty,
– kwota subwencji będzie spłacana w 24 równych miesięcznych ratach,
– umowa przewiduje możliwość umorzenia zwrotu części kwoty subwencji, przy czym decyzję o wysokości zwrotu subwencji podejmie Polski Fundusz Rozwoju S.A. na zasadach wynikających z zawartej umowy, na podstawie oświadczenia Spółki o jej rozliczeniu.

W związku z zawarciem przez Emitenta umowy subwencji, o której mowa powyżej, Emitent informuje, iż łączna wartość subwencji udzielonych w ramach „Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” realizowanego w związku ze skutkami COVID-19 z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. dla wszystkich podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta (w tym Emitenta) wynosi 4,37 mln złotych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy