Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 12/2021

Powołanie Członków Zarządu Spółki na kolejną kadencję
17:53 21/05/2021

.Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem dzisiejszym dotychczasowych Członków Zarządu Spółki do Zarządu Spółki na kolejną kadencję (2021-2026):

– Pana Karola Żbikowskiego – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,

– Pana Artura Małka – powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące osób powołanych w skład Zarządu Spółki.

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 lat.

Podstawa prawna:

 

  • § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

W imieniu Emitenta:

 

Karol Żbikowski- Prezes Zarządu

Artur Małek- Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy