Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 13/2021

Informacja dotycząca emisji warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki w ramach Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022
17:33 16/07/2021

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o emisji przez Spółkę 48 858 warrantów subskrypcyjnych serii B Spółki w ramach realizacji za rok 2020 Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022. Emisja warrantów subskrypcyjnych nastąpiła w wyniku ich objęcia oraz wydania, tj. rejestracji warrantów w dniu dzisiejszym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

 

 

 

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022 oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2020 r. oraz 28 maja 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków objęcia warrantów subskrypcyjnych za rok 2020.

 

 

 

Wyemitowane warranty subskrypcyjne serii B Spółki uprawniają do objęcia 48 858 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki po cenie emisyjnej 0,10 zł za jedną akcję. Warranty subskrypcyjne serii B zostały przydzielone Panu Karolowi Żbikowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki oraz Panu Arturowi Małkowi – Członkowi Zarządu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie. Prawa z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna:

  • § 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

W imieniu Emitenta:

Karol Żbikowski- Prezes Zarządu

Artur Małek- Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy