Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 20/2021

Zawiązanie spółki celowej w ramach współpracy z Juggler Games Sp. z o.o. w obszarze gier komputerowych
16:06 01/07/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2021 z dnia 18 maja 2021 r. dotyczącego zawarcia porozumienia (ang. term sheet) z Juggler Games Sp. z o.o. (“Juggler Games”) w zakresie współpracy w obszarze gier komputerowych, Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”, “Platige Image”) informuje, iż w wykonaniu intencji wyrażonych w term sheet, w dniu 1 lipca 2021 r. Emitent oraz Juggler Games zawiązali wspólnie spółkę pod firmą PJ GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (“PJ GAMES”).

Celem działalności PJ GAMES jest realizacja projektu polegającego na doprowadzeniu uzgodnionej przez Emitenta i Juggler Games gry komputerowej, której pomysłodawcą jest Juggler Games, do wersji tzw. gold master (tj. wersja końcowa gry) oraz jej odpłatnej dystrybucji.

Kapitał zakładowy PJ GAMES wynosi 100 tys. zł i został objęty w części równej 79% przez Emitenta i 21% przez Juggler Games. Jednocześnie strony zawarły warunkową przedwstępną umowę sprzedaży udziałów, gwarantującą sprzedaż przez Emitenta posiadanych udziałów w PJ GAMES w ilości zapewniającej docelowo udział w kapitale zakładowym na poziomie 55% Emitent i 45% Juggler Games, pod warunkiem spełnienia się uzgodnionych w umowie warunków dotyczących terminu, budżetu i pozytywnych recenzji projektu. Cena emisyjna oraz cena sprzedaży udziałów odpowiada ich wartości nominalnej. Udział w ogólnej liczbie głosów w PJ GAMES jest równy udziałowi w kapitale zakładowym.

Zawiązanie spółki PJ GAMES stanowi kolejny wyraz realizacji Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

Karol Żbikowski- Prezes Zarządu

Artur Małek- Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy