Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 4/2021

Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
18:33 31-03-2021

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku zawarł umowę z cc group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Umowa przewiduje współpracę w zakresie pełnienia roli Autoryzowanego Doradcy w odniesieniu do wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect oraz doradztwa finansowego w odniesieniu do przygotowań do planowej emisji akcji.

Zawarcie powyższej umowy związane jest z planowaną emisją akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o wprowadzenie ich do obrotu na rynek NewConnect.

Akcje, które będą przedmiotem oferty publicznej oraz mają być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect stanowić będą łącznie do 7,3% kapitału zakładowego Emitenta i do 4,7% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

§ 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy