Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 10/2021

Zawiązanie spółki celowej w ramach współpracy z Movie Games S.A. w obszarze tworzenia gier komputerowych
16:31 06/04/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 4/2021 z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego z Movie Games S.A. (“Movie Games”) w zakresie współpracy w obszarze tworzenia gier komputerowych, Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, iż w wykonaniu intencji wyrażonych w ww. liście intencyjnym, w dniu 6 kwietnia 2021 r. Emitent oraz Movie Games zawiązali spółkę akcyjną pod firmą Image Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Image Games”).

Przedmiotem działalności Image Games będzie stworzenie oraz skomercjalizowanie m.in. trzech gier z segmentu AA.

Kapitał zakładowy Image Games wynosi 100 tys. zł i został objęty w równej części przez Emitenta i Movie Games. Udział w ogólnej liczbie głosów w Image Games jest równy udziałowi w kapitale zakładowym i wynosi po 50%. Cena emisyjna objętych akcji odpowiada wartości nominalnej akcji. Czas trwania spółki jest nieoznaczony. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Zawiązanie spółki Image Games stanowi realizację Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025, o której przyjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy