Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 22/2021

Otrzymanie decyzji w sprawie umorzenie części subwencji finansowej otrzymanej w ramach programu "Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm"
19:56 16/07/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. dotyczącego otrzymania subwencji finansowej w ramach “Programu Rządowego – Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” realizowanego w związku ze skutkami COVID-19, Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 16 lipca 2021 r. otrzymał decyzję od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. o zwolnieniu z obowiązku zwrotu części subwencji przyznanej Spółce oraz podmiotowi z grupy kapitałowej Spółki, w łącznej wysokości 2,08 mln zł. Wartość subwencji finansowej pozostająca do spłaty wynosi łącznie 2,29 mln zł.

 

 

Podstawa prawna:

  •  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

Karol Żbikowski- Prezes Zarządu

Artur Małek- Członek Zarządu

Wstecz