Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 2/2021

Zawarcie kolejnego aneksu do umowy z Activision Publishing, Inc. na wykonanie utworu audiowizualnego
10:51 - 28-01-2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. dotyczącego zawarcia z Activision Publishing, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA („Zamawiający”) aneksu do umowy na wykonanie utworu audiowizualnego („Umowa”),  Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”)  informuje, że w dniu 28 stycznia 2021 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej jako „Wykonawca”) powzięła informację o podpisaniu przez Zamawiającego kolejnego aneksu do Umowy przewidującego wykonanie dodatkowego utworu audiowizualnego.

W wyniku zawarcia aneksu wartość wynagrodzenia netto, które Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji prac objętych Umową wzrosła do poziomu ponad 9% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2019. Termin realizacji utworu audiowizualnego objętego aneksem przypada na marzec 2021 r.

wykorzystania w nowych warunkach gospodarczych.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy