Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 23/2021

Otrzymanie kolejnych zamówień w ramach umowy ramowej z Activision Publishing, Inc.
09:55 30/07/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 4 marca 2021 r. dotyczącego podpisania przez Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów) z Activision Publishing, Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA umowy ramowej na świadczenie usług w zakresie wykonywania utworów audiowizualnych (“Umowa ramowa”), Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 30 lipca 2021 r. spółka Platige sp. z o.o. sp.k. otrzymała kolejne zamówienia na realizację utworów audiowizualnych w ramach Umowy ramowej o wartości ponad 7% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2020.

 

Łączna wartość zamówień otrzymanych w ramach Umowy ramowej od początku jej obowiązywania wynosi ponad 19% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2020.

Podstawa prawna:

  •  Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

W imieniu Emitenta:

Karol Żbikowski- Prezes Zarządu

Artur Małek- Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy