Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 4/2021

Zawarcie listu intencyjnego z Movie Games S.A. w zakresie współpracy w obszarze tworzenia gier komputerowych
18:08 - 09-02-2021

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu 9 lutego 2021 r. zawarł z Movie Games S.A. (“Movie Games”) list intencyjny (“List Intencyjny”) określający ramowe zasady współpracy zmierzającej do powołania wspólnie nowego podmiotu na rynku gier komputerowych w celu stworzenia oraz skomercjalizowania m.in. trzech gier z segmentu AA i kontynuacji tego zamierzenia w ramach nowego przedsięwzięcia w nowej formie.

Zgodnie z intencją stron rolą zawiązanej wspólnie spółki kapitałowej (“SPV”, udział Emitenta na poziomie 50% kapitału zakładowego) będzie m.in. kreowanie oraz finansowanie produkcji gier komputerowych, wybranych do realizacji przez strony (“Projekt”). Zamierzeniem stron Listu Intencyjnego jest wykorzystanie potencjału gier także w innych obszarach m.in. poprzez ich ekranizację przy wykorzystaniu doświadczeń biznesowych. Movie Games będzie odpowiedzialne za wprowadzanie gier na rynek jako wydawca oraz za pozyskiwanie środków na finansowanie rozwoju Projektu, przy czym środki będą pochodziły od inwestorów, głównie z emisji nowych akcji przez SPV. Emitent będzie odpowiedzialny za wizualną stronę przedsięwzięcia, jak również za fabułę nowopowstających produkcji.

Wraz z zawarciem List Intencyjnego strony zobowiązały się do wzajemnej analizy potencjalnych obszarów współpracy w ramach Projektu, podjęcia negocjacji w celu ustalenia szczegółowych warunków współpracy i przystąpienia do uzgodnienia treści dokumentów formalnoprawnych, wymaganych w celu realizacji Projektu. O zawarciu ww. dokumentów Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

List Intencyjny jest zawarty na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia jego podpisania. Jednocześnie Spółka zastrzega, iż List Intencyjny wyraża jedynie ogólną intencję podjęcia współpracy i nie stanowi prawnie wiążącej umowy ani umowy zobowiązującej.

Movie Games jest producentem i wydawcą gier komputerowych na platformy PC, Playstation, XB0X One i Nintendo Switch, realizującym produkcję tytułów zróżnicowanych tematycznie i gatunkowo.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy