Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 5/2022

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Platige Image S.A. w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za 2021 rok
15:12 13/04/2022

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie sposobu podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021.

Zgodnie z podjętą uchwałą zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4.463.867,31 zł został podzielony w następujący sposób:

a) kwota w wysokości 2.084.314,80 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,6 zł na jedną akcję),

b) kwota w wysokości 2.379.552,51 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Dywidendą objętych zostało 3 473 858 akcji Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na 22 kwietnia 2022 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 maja 2022 r.

Podstawa Prawna:

§ 4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Wstecz