Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 6/2022

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję
15:21 13/04/2022

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z upływem bieżącej kadencji członków Rady Nadzorczej, podjęło uchwałę zgodnie z którą ustaliło, że Rada Nadzorcza nowej wspólnej kadencji będzie liczyła pięciu członków. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji:

– Pana Jarosława Sawko,

– Pana Piotra Sikorę,

– Pana Tomasza Bagińskiego,

– Pana Roberta Końskiego,

– Pana Piotra Kamińskiego.

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia weszły w życie z chwilą podjęcia.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje dotyczące osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Kadencja Rady Nadzorczej Spółki jest wspólna i trwa 5 lat.

Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy