Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 1/2022

Rekomendacja Zarządu Platige Image S.A. w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2021 rok
21:31 16/03/2022

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 16 marca 2022 r. podjął uchwałę, zgodnie z którą zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. w wysokości 4.463.867,31 zł proponuje podzielić w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 2.084.314,80 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 0,6 zł na jedną akcję),

b) kwotę w wysokości 2.379.552,51 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Decyzja Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2021 rok została podjęta z uwzględnieniem aktualnej i przyszłej, przewidywanej sytuacji finansowej Spółki, wynikającej z zaangażowania kapitałowego w realizowane projekty oraz koniecznych nakładów wynikających z realizacji przyjętej w 2021 roku Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025.

Zarząd Spółki rekomenduje, aby dzień dywidendy ustalić na 22 kwietnia 2022 r., a wypłata dywidendy aby nastąpiła w dniu 2 maja 2022 r.

Rekomendacja Zarządu będzie podlegała ocenie Rady Nadzorczej, a ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz