Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 11/2022

Akceptacja warunków umowy w ramach współpracy przy produkcji Netflix - "The Witcher: Blood Origin"
17:56 28/06/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie negocjacji dotyczących współpracy przy realizacji miniserialu Netflix zatytułowanego obecnie “The Witcher: Blood Origin”, Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Platige Films Sp. z o.o. (“Platige Films”) otrzymała akceptację warunków umowy na pełnienie przez przedstawicieli Platige Films, tj. Tomasza Bagińskiego i Jarosława Sawko, roli producentów wykonawczych serialu (ang. Executive Producer, EP).

Jednocześnie trwają rozmowy w zakresie warunków drugiej umowy w ramach projektu, tj. umowy na wykonanie przez Grupę Platige Image cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji serialu (usługi VFX). Spółka posiada dokument “Certificate of Engagement” stanowiący potwierdzenie zaangażowania Spółki w ten obszar produkcji, przy czym dokument nie określa szczegółowych warunków współpracy, w związku z czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym o uzgodnieniu tych warunków.

W przypadku uzgodnienia warunków umowy na usługi VFX i realizacji wszystkich zakładanych odcinków serialu, szacunkowa wartość obu umów może wynieść łącznie około 6% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za 2021 rok.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz