Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 12/2022

Akceptacja warunków umowy w ramach współpracy przy produkcji Netflix - "The Witcher: Blood Origin"
10:31 22/07/2022

W nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 11/2020 z dnia 28 lipca 2020 roku oraz nr 11/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie negocjacji oraz akceptacji warunków jednej z umów dotyczących współpracy Grupy Platige Image przy realizacji miniserialu Netflix zatytułowanego obecnie “The Witcher: Blood Origin”, Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał akceptację warunków drugiej umowy, o której mowa w ww. raportach bieżących, tj. umowy na wykonanie przez Emitenta cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji serialu (usługi VFX). Prace objęte ww. umową zostaną wykonane w bieżącym roku obrotowym.

Wraz z zaakceptowaną wcześniej umową na pełnienie przez przedstawicieli Grupy Platige Image, tj. Tomasza Bagińskiego i Jarosława Sawko, roli producentów wykonawczych serialu (ang. Executive Producer, EP), szacunkowa wartość obu umów w przypadku realizacji wszystkich zakładanych odcinków serialu, wyniesie łącznie około 6% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za 2021 rok.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz