Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 13/2022

Zawarcie umowy współpracy w zakresie przygotowania produkcji serialu opartego na grze pt. "The Medium"
10:16 04/10/2022

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 4 października 2022 r. umowy ze spółką Bloober Team S.A. (“Bloober”), której przedmiotem jest określenie zasad współpracy oraz zakresu obowiązków w przygotowaniu produkcji (ang. development) serii utworów audiowizualnych (serialu) opartej na grze pt. “The Medium”, wyprodukowanej przez Bloober (“Umowa”).

Celem Umowy jest potwierdzenie i określenie warunków współpracy stron w zakresie wspólnego prowadzenia prac developmentowych (m.in. stworzenia scenariusza lub szczegółowej obróbki pierwszego odcinka oraz zarysu historii kolejnych odcinków), określenie źródeł finansowania prac, podziału praw pomiędzy strony, a także możliwości przystąpienia do dalszych prac developmentowych oraz etapu produkcji. Zgodnie z postanowieniami Umowy, budżet prac developmentowych zostanie pokryty w równym stopniu przez obydwie strony, które będą posiadać wspólnie, w równych proporcjach, wszystkie prawa do materiałów wypracowanych w toku realizacji Umowy, w tym w szczególności prawa autorskie związane z eksploatacją serialu.

Prace zespołu będą prowadzone pod nadzorem kreatywnym Tomasza Bagińskiego i Piotra Babieno.

W przypadku gdy po zakończonych pracach developmentowych, o których mowa powyżej, strony uzgodnią dalszą wspólną produkcję i eksploatację serialu, będzie to realizowane w ramach odrębnie zawartej umowy koprodukcyjnej lub specjalnie utworzonej spółki celowej (SPV).

Nakłady na realizację uzgodnionych prac developmentowych nie stanowią istotnej wartości z perspektywy sytuacji i wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Natomiast zawarcie Umowy stanowi realizację Strategii rozwoju Platige Image S.A. na lata 2021-2025, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku, w zakresie rozwoju projektów własnych w obszarze produkcji filmowej (film development) w ramach wspólnych przedsięwzięć z podmiotami branżowymi. Bloober Team S.A. to producent gier wideo specjalizujący się w realizacji projektów z zakresu horroru psychologicznego. Gra “The Medium”, której premiera miała miejsce w styczniu 2021 roku, to horror psychologiczny z widokiem z perspektywy trzeciej osoby, opatentowanym systemem rozgrywki w podwójnej rzeczywistości i oryginalną ścieżką dźwiękową.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz