Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 14/2022

Oddalenie przez sąd I instancji powództwa przeciwko spółce zależnej Emitenta
12:35 08/11/2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 11/2019 z dnia 4 września 2019 roku w sprawie powództwa o zapłatę wytoczonego przez Imaginew Internacional Unipessoal Lda z siedzibą w Portugalii (“Imaginew”) przeciwko Fatima Film sp. z o.o. sp.k. (spółka zależna od Emitenta, “Spółka Zależna”) w związku z umową dotyczącą koprodukcji animowanego filmu fabularnego pod tytułem “Fatima”, Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 8 listopada 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny oddalił w całości powództwo Imaginew podzielając w całości argumentację Spółki Zależnej.

Wyrok sądu I instancji nie jest prawomocny.

O zawarciu umowy z Imaginew Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 7/2016 z dnia 31 października 2016 roku, a o odstąpieniu od umowy w raporcie bieżącym ESPI nr 9/2017 z dnia 18 lipca 2017 r.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz