Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 15/2022

Zawarcie umowy na wykonanie cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji trzeciego sezonu serialu The Witcher
20:43 02/12/2022

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 3/2017 z dnia 17 maja 2017 roku oraz nr 4/2019 z dnia 30 marca 2019 roku dotyczących zawartego z Netflix Entertainment LLC (“Netflix”) Binding Deal Memorandum (“BDM”), tj. wiążących podstawowych warunków umowy określających główne warunki współpracy przy produkcji filmowej opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego o wiedźminie Geralcie (“The Witcher”), Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje o wpłynięciu w dniu 02 grudnia 2022 roku umowy na wykonanie przez Grupę Platige Image cyfrowych efektów wizualnych na potrzeby produkcji przez Netflix trzeciego sezonu serialu The Witcher (“Umowa”).

Umowa obejmuje realizację przez Grupę Platige Image określonych efektów specjalnych. Prace objęte Umową będą realizowane kolejno dla poszczególnych odcinków, a ostateczny termin realizacji wszystkich prac objętych Umową przypada na I kwartał 2023 r.

Poza przedmiotową Umową, w ramach współpracy z Netflix opartej o podpisany w 2017 roku BDM, spółka zależna Emitenta, Platige Films Sp z o.o., będzie pełniła rolę Executive Producer dla trzeciego sezonu serialu.

Wynagrodzenie Platige Image z tytułu realizacji usług w ramach trzeciego sezonu The Witcher wyniesie ok. 7 % przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021.

Umowa może zostać rozwiązana przez zamawiającego w dowolnym czasie i z dowolnego powodu z zachowaniem prawa do wynagrodzenia dla Emitenta proporcjonalnie do ukończonych prac. W przypadku naruszenia Umowy przez Emitenta zamawiający będzie miał prawo do uzyskania odszkodowania.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy