Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 17/2022 K

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 stycznia 2023 r. wraz z projektami uchwał - korekta numeracji raportu bieżącego z dnia 30 grudnia 2022 r.
18:53 30/12/2022

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, że w wyniku omyłki raport bieżący z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 stycznia 2023 r., został błędnie oznaczony numerem 15/2022. Raport bieżący, o którym mowa powyżej powinien posiadać numer 17/2022. W związku z powyższym Spółka dokonuje niniejszym korekty numeracji wyżej wskazanego raportu bieżącego oznaczając go numerem 17/2022.

planowanego porządku obrad i podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad, a do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

 

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy