Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 6/2022

Zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie produkcji animacji na potrzeby kampanii reklamowej Tourism Australia
12:22 17/05/2022

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja 2022 r. spółka Platige Sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów; dalej jako “Wykonawca”) otrzymała obustronnie podpisaną umowę z australijską agencją reklamową o świadczenie usług w zakresie produkcji animacji 3D na potrzeby globalnej kampanii reklamowej organizowanej przez Tourism Australia (“Umowa”).

Tourism Australia jest australijską agencją rządową odpowiedzialną za rozwój turystyki oraz promowanie Australii jako celu podróży turystycznych i biznesowych. Nowa kampania reklamowa “Brand 3.0” ma na celu wsparcie promocji kraju na arenie międzynarodowej.

Z tytułu realizacji prac Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w równowartości ponad 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2021 (przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia 17 maja 2022 r.). Termin zakończenia realizacji prac został uzgodniony na sierpień 2022 roku.

Umowa nie zawiera zapisów w zakresie kar umownych. Zamawiający może rozwiązać Umowę w określonych przypadkach, np. istotnego naruszenia Umowy przez Wykonawcę.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy