Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 12/2023

Informacja dotycząca emisji warrantów subskrypcyjnych serii D Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022
17:1517/05/2023

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o emisji przez Spółkę w dniu dzisiejszym 55.000 warrantów subskrypcyjnych serii D w ramach realizacji za rok 2022 Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022. Emisja warrantów subskrypcyjnych serii D nastąpiła w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022 oraz uchwał Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 maja 2020 r. oraz 16 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków objęcia warrantów subskrypcyjnych za rok 2022.

 

Wyemitowane warranty subskrypcyjne serii D Spółki uprawniają do objęcia łącznie 55.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki po cenie emisyjnej 0,10 zł za jedną akcję. Warranty subskrypcyjne serii D zostały przydzielone Panu Karolowi Żbikowskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki oraz Panu Arturowi Małkowi – Członkowi Zarządu Spółki. Warranty subskrypcyjne serii D zostały objęte przez osoby uprawnione nieodpłatnie. Prawa z warrantów subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz