Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 15/2023

Powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki
19:09 06/06/2023

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, że w dniu 6 czerwca 2023 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce tj. Pana Karola Żbikowskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Małka – Członka Zarządu, powiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki. Powiadomienia dotyczą objęcia przez ww. osoby akcji serii F Spółki w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach realizacji za rok 2022 Programu Motywacyjnego na lata 2019 – 2022. Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zamiarem Spółki i Panów Karola Żbikowskiego oraz Artura Małka jest zawarcie umowy typu lock-up, czasowo ograniczającej swobodne rozporządzanie ww. akcjami serii F.

Podstawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy