Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 2/2023

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 26 stycznia 2023 roku
15:57 26/01/2023

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Platige Image S.A. w dniu 26 stycznia 2023 roku akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów byli:

– Jarosław Sawko, któremu przysługiwało 1 827 369 głosów z posiadanych 997 369 akcji, co stanowiło 49,83% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 33,91 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

– Piotr Sikora, któremu przysługiwało 1 715 744 głosów z posiadanych 885 744 akcji, co stanowiło 46,78% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiada 31,84% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Postawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy