Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 4/2023

Uchwała Rady Nadzorczej Platige Image S.A. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2022 rok
18:08 24/03/2023

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) informuje, iż w dniu 24 marca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, zgodnie z którą pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto Spółki osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w wysokości 9 276 132,47 zł w następujący sposób:

a) kwota w wysokości 4 058 833,00 zł przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy (tj. 1,15 zł na jedną akcję),

b) kwota w wysokości 5 217 299,47 zł przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, w tym terminów związanych z ewentualną wypłatą dywidendy, podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Platige Image S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy