Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 6/2023

Uprawomocnienie się wyroku sądowego oddalającego powództwo przeciwko spółce zależnej Emitenta
16:44 17/04/2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2022 z dnia 8 listopada 2022 roku w sprawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny oddalającego w całości powództwo o zapłatę wytoczone przez Imaginew Internacional Unipessoal Lda z siedzibą w Portugalii przeciwko Fatima Film sp. z o.o. sp.k. (spółka zależna od Emitenta) w związku z umową dotyczącą koprodukcji animowanego filmu fabularnego pod tytułem “Fatima”, Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 roku powziął informację o wydaniu w dniu 5 kwietnia 2023 roku zarządzenia stwierdzającego uprawomocnienie się powyższego wyroku z dniem 9 lutego 2023 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W imieniu Emitenta:

  • Karol Żbikowski- Prezes Zarządu
  • Artur Małek- Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy